Luftvärmepump

Luftvärmepumpar kan grupperas efter hur energin som tas från utomhusluften sprids i huset. En luftvärmepump där en innerdel sprider värmen med en fläkt kallas för luft/luft-värmepump. Denna typ av luftvärmepump är ett komplement till det primära värmesystemet och är en bra lösning för att minska uppvärmningskostnaderna i hus som saknar ett vattenburet värmesystem, till exempel hus med direktverkande el.

Här kan du se vilka luft-luft värmepumpar som vi säljer.

luftvärmepump

Viktigt vid val av luftvärmepump

När du väljer luftvärmepump för ditt hus så är det viktigt att välja en pump med en kapacitet som är anpassad till ditt hus. Husets yta, planlösning, fönsterglas, isolering, och höjd till tak är viktiga förutsättningar som påverkar valet när du ska välja. Vid varje värmepump har vi angett uppskattad husyta som värmepumpen är lämplig för.

Välj en stark luftvärmepump

Dagens luftvärmepumpar är inverter-styrda. Det innebär att värmepumpen inte kommer använda mer energi än nödvändigt då de arbetar steglöst. När värmepumpen arbetar med lägre varvtal blir slitaget mindre och pumpen lever längre. Det lönar sig att köpa en luftvärmepump med överkapacitet istället för en för liten pump som får arbeta på höga varv hela tiden.

Underhållsvärme

Om du vill värma ett fritidshus eller garage så finns luftvärmepumpar som ger möjlighet till underhållsvärme för att skydda mot fukt- och frysskador.

Normalt är den lägsta temperaturen 16°C. Vissa värmepumpar kan gå ner till 10°C.

Effektivitet

COP (Coefficient of Performance) är ett mått som beskriver hur effektiv en värmepump är.  Man jämför pumpens förbrukade energi med utvunnen värmeenergi. COP mäts vid 7°C utomhus och 20°C inomhus.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), tar hänsyn till variationerna i temperatur under året och ger en mer rättvis bild på vad man kan spara under ett år.

Arbetstemperatur

Värmepumpar som kan arbeta vid låga arbetstemperaturer ger ökade besparingar då de ger värme även vid årets kallaste dagar. Garanterade driftstemperaturer är ned till -20°C eller -25°C. En del värmepumpar går ända ned till -30°C.