Värmepumpar

Värmepump

En värmepump utvinner energi från utomhusluften, marken, berggrunden eller ventilationsluften. Det är alla förnyelsebara energikällor. När energin utvinns och överförs till husets värmesystem använder värmepumparna mindre el. Med en värmepump brukar energiförbrukningen minska drastiskt. Det är bra både för plånboken och miljön.

  • luftvärmepump

Bergvärmepumpar

Med hjälp av en bergvärmepump kan solenergin som är lagrad i marken användas till att värma upp ditt hem. Så här går det till.

Marken värms upp från de första vårdagarna, när markytan börjar töa, till högsommaren, när middagssolens strålar värmer marken djupt ned. När höstlöven faller finns tillräckligt mycket energi lagrad i marken för att värma upp ditt hus under den kallaste vinter. En värmepump tar upp den naturligt förekommande värmeenergin, vilket gör att den kan ge tillräckligt mycket energi för att hålla behaglig inomhustemperatur, även om sommaren varit regnig och kall.

Om det skulle bli varmt i huset kan samma system användas för kylning. Genom att utnyttja den lägre temperaturen under marken (mellan 4 och 12 °C) utnyttjar även passiv kyla naturens resurser – till kyla i stället för till värme.

Luft-Vatten värmepumpar

Tro det eller ej, men du kan faktiskt använda utomhusluften – en av naturens helt kostnadsfria gåvor – både för att värma upp och för att kyla ditt hem. Till och med vid temperaturer under 0 °C finns det värme i den omgivande luften. Den initiala investeringen är relativt liten eftersom luft/vatten-värmepumpar, till skillnad från bergvärmepumpar, varken kräver borrhål eller slingor i marken. Och investeringen återbetalar sig snabbt.

Nu när energipriserna stiger hela tiden kommer du sannolikt inte att ångra dig. Faktum är att du kommer att kunna glädja dig åt besparingar från första månaden.

Ett annat skäl till att välja en luftvärmepump är att den är så miljövänlig. Eftersom den fungerar genom att uppgradera den naturligt förekommande energin i utomhusluften för att värma upp bostad och varmvatten ger den mycket mindre CO2-utsläpp än något traditionellt fossilbränslebaserat uppvärmningssystem.

Luft-Luft värmepumpar

Luftvärmepumpar kan grupperas efter hur energin som tas från utomhusluften sprids i huset.

En luftvärmepump där en inomhusdel sprider värmen med en fläkt kallas för luft/luft-värmepump. Denna typ av luftvärmepump är ett komplement till det primära värmesystemet och är en bra lösning för att minska uppvärmningskostnaderna i hus som saknar ett vattenburet värmesystem, till exempel hus med direktverkande el.

Frånluftsvärmepumpar

Tekniken med frånluftsvärmepumpar går ut på att först ventilera ditt hus och återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma upp varmvattnet och värmesystemet. En frånluftsvärmepump återanvänder alltså gammal förbrukad luft.

Med en frånluftsvärmepump betalar du bara hälften för uppvärmning och varmvatten, jämfört med en konventionell elpanna med mekanisk frånluftsventilation. Resten är gratis.