Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepump

Tekniken med frånluftsvärmepumpar går ut på att först ventilera ditt hus och återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma upp varmvattnet och värmesystemet. En frånluftsvärmepump återanvänder alltså gammal förbrukad luft.

Med en frånluftsvärmepump betalar du bara hälften för uppvärmning och varmvatten, jämfört med en konventionell elpanna med mekanisk frånluftsventilation. Resten är gratis.

Här är några av de frånluftsvärmepumpar som vi säljer.

frånluftsvärmepump