Östberg Heru 100 S EC 2

Energiåtervinningsaggregatet Östberg HERU 100 S EC 2 FTX-aggregat med likströmsfläktar är konstruerat för till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning.

Luftmängd +/- 92l/s vid 200Pa (max 185m² rekommenderas).


Beskrivning

FTX-aggregat – Värmeåtervinning

Östberg HERU 100 S EC 2 FTX-aggregat kan användas i villor, kontor, lägenheter m.m där stora krav ställs på:

– hög temperaturverkningsgrad
– låg energiförbrukning
– låg ljudnivå
– hög driftsäkerhet

Östberg HERU 100 S EC 2 – har en roterande värmeväxlare av icke hygroskopisk typ och tillverkad av aluminium, placerad centralt i aggregatet. Värmeväxlaren har en temperaturverkningsgrad på upp till 86%.

Mer om Heru 100 S EC 2:

– den har radialfläktar med B-hjul och underhållsfria EC-ytterrotormotorer som är anslutna med snabbkontakter och är lätta att ta ut för rengöring.
– är försedd med inbyggd pulser för reglering av eleftervärmebatteri.
– levereras med påsfilter F7 som standard.
– har en trådlös manöverenhet för drift och övervakning.
– har aggregathölje av dubbel galvaniserad stålplåt med 50 mm mellanliggande isolering.
– levereras med inbyggd elektrisk eftervärmare 1200 W.

Östberg HERU 100 S EC 2 FTX-aggregat kan placeras i varmt eller kallt utrymme.

HERU 100 S EC 2 levereras olackad som standard.

HERU 100 S EC 2 är fjärrstyrd via en trådlös manöverenhet. Manöverenhetens räckvidd är ca 50 meter. Vid speciella förhållanden (tjocka betongvalv med kraftig armering) kan den antenn som normalt är placerad bredvid aggregatet flyttas till en plats närmare manöverenheten. Manöverenheten används för att ställa in samtliga parametrar för reglerfunktionerna, manöverenheten ger också information om aggregatets aktuella status.

Östberg HERU 100 S EC 2 är försett med stickkontakt.

Yttermått: BxDxH (mm) 1064x555x480
Dimension: Ød 160
Vikt: 62kg

Mer information på tillverkarens hemsida