Östberg Heru 100 EC

Energiåtervinningsaggregatet Östberg HERU 100 S EC 2 FTX-aggregat med likströmsfläktar är konstruerat för till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning.

Luftmängd +/- 92l/s vid 200Pa (max 185m² rekommenderas).


Beskrivning

FTX-aggregat – Värmeåtervinning

● Modell med sidoanslutningar eller toppanslutning
● Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX.
● Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på
inomhusmiljön.
● Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energianvändning (SFP), låg ljudnivå, hög
driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.
● Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats.
● Användarvänlig med en trådlös IQ CONTROL med 4,3” touch-display för drift och
övervakning.
● Integrerad modbuskommunikation som standard. Inga tillbehör krävs.
● Appstyrning via Cloudtjänst som standard.
● Enkel installation med hjälp av wizard.
● Möjlighet att skapa driftscheman.
● Integrerad styrning för förvärmare.
● Stöd för inkoppling av närvarogivare.
● Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med
bakåtböjda skovlar.
● Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.
● Regenerativ roterande värmeväxlare av icke hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium
och placerad centralt i aggregatet. Värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.
● Levereras med påsfilter ISO ePM1 65% som standard, för både från- och tilluft. Filtren
är mycket enkla att byta ut.
● Inbyggd styrning för värme/kyla. Aggregatet kan användas för att förbättra komforten
i lokalen genom värmeåtervinning eller nattkyla.
● Aggregatet är försett med inbyggd elektrisk eftervärmare.
● Aggregatets insida är tillverkat av galvaniserad stålplåt, medan ytterhöljet är tillverkat
av stålplåt belagd med Aluzinc. Ytterhöljets plåt håller korrosionsklass C4.
● 50mm isolering.
● Placeras i varmt eller kallt utrymme.
● Levereras i högerutförande som standard, men kan enkelt byggas om till
vänsterutförande.
● HERU 100S och HERU 160S är försedda med stickkontakt. HERU 200S och HERU 300S
levereras med kabel för fast installation.

Mer information på tillverkarens hemsida